بی پارک

رزرو آنلاین پارکینگ

پیدو

سوخت رسانی سیار

یوتوپین

دنیای جدید سفر

گاز 724

سامانه جامع جایگاه سوخت

مپینو

پلتفرم مشارکتی مناسب سازی

تیپاکس من

سامانه آنلاین ارسال بسته

تاکسی یوز

سفرهای شهری و بین‌شهری

به‌همراه

سفرهای همزمان گروهی

بسپر

پلتفرم جامع خودرویی

شیپ نو

سامانه پیک موتوری و وانت بار

سفرمارکت

انتخاب بهترین قیمت بلیط

هیترو

تاکسی آنلاین

بیدود

دوچرخه اشتراکی هوشمند

الوپیک

سامانه آنلاین خدمات حمل و نقل

تپسی

سرویس درخواست تاکسی آنلاین

اسنپ

سامانه هوشمند حمل‌ونقل