روبیکا

همه دنیای شما همراه شماست

ویراستی

شبکه اجتماعی محتوا محور

پینو

شبکه اجتماعی

سروش پلاس

پیام‌رسان رایگان و همیشه در دسترس

لیمو

پیام‌رسان سازمانی

ایتا

پیام‌رسان هوشمند ایرانی

بله

گفتگو و پرداخت در یک اپلیکیشن

گپ

پیام رسان گپ